Get Adobe Flash player

Головна


Київська наукова організація  педагогіки та психології – платформа для спілкування людей, зацікавлених в поглибленому вивченні науки психології та педагогіки та дослідженнях у вищеназваних сферах. Наріжною ідеєю організації є пошук нових концептуальних засад розвитку психології та педагогіки як на теренах України, так і за її межами.


Організація була створена аспірантами, молодими науковцями, викладачами та практикуючими психологами задля розширення діалогу щодо дискусійних питань, що сьогодні стоять перед українською наукою та, як наслідок, для розгляду різних точок зору щодо їх врегулювання.


Як зазначав Сократ: «В спорі народжується істина». Саме цю фразу, замінивши слово «спір» більш конструктивною категорією «дискусія», можна назвати девізом організації. Дійсно, наукові заходи, що їх проводить Київська наукова організація психології та педагогіки, покликані забезпечити таку дискусію, до якої мають бути залучені як дослідники-початківці, представлені студентами та аспірантами відповідного професійного спрямування, так і науковці та практики, дослідження та професійний досвід яких дозволяє компетентно дискутувати на актуальні для сьогодення проблеми в галузях педагогіки та психології.


Основною формою підтримання дискусії такого роду є проведення тематичних конференцій з актуальних питань психології та педагогіки, а також видання збірників авторських аналітичних матеріалів з окресленого кола питань. Будемо раді бачити зацікавлених осіб, які розділяють ідеї та інтереси нашої організації, серед учасників наукових заходів, що нею проводяться.
Київська наукова організація психології та педагогіки готова співпрацювати з зацікавленими інституціями та організаціями по проведенню сумісних заходів.

Київська наукова організація психології та педагогіки – платформа для спілкування людей, зацікавлених в поглибленому вивченні науки психології та педагогіки та дослідженнях у вищеназваних сферах. Наріжною ідеєю організації є пошук нових концептуальних засад розвитку психології та педагогіки як на теренах України, так і за її межами. Організація була створена аспірантами, молодими науковцями, викладачами та практикуючими психологами задля розширення діалогу щодо дискусійних питань, що сьогодні стоять перед українською наукою та, як наслідок, для розгляду різних точок зору щодо їх врегулювання.

Як зазначав Сократ: «В спорі народжується істина». Саме цю фразу, замінивши слово «спір» більш конструктивною категорією «дискусія», можна назвати девізом організації. Дійсно, наукові заходи, що їх проводить Київська наукова організація психології та педагогіки, покликані забезпечити таку дискусію, до якої мають бути залучені як дослідники-початківці, представлені студентами та аспірантами відповідного професійного спрямування, так і науковці та практики, дослідження та професійний досвід яких дозволяє компетентно дискутувати на актуальні для сьогодення проблеми в галузі педагогіки та психології.

Основною формою підтримання дискусії такого роду є проведення тематичних конференцій з актуальних питань психології та педагогіки, а також видання збірників авторських аналітичних матеріалів з окресленого кола питань. Будемо раді бачити зацікавлених осіб, які розділяють ідеї та інтереси нашої організації, серед учасників наукових заходів, що нею проводяться.

Київська наукова організація психології та педагогіки готова співпрацювати з зацікавленими інституціями та організаціями по проведенню сумісних заходів.

Интересные статьи

 • Исследование Фонда Развития Интернет
  Фонд Развития Интернет совместно с факультетом психологии МГУ имени М. В. Ломоносова проводят исследование влияния цифровых технологий и устройств на особенности развития, памяти, внимания, мышления детей и подростков.
 • ECCE Conference получила генеральную эгиду ЮНЕСКО!
  Конференция ЕССЕ – рабочая площадка международного уровня, где выстраивается конструктивный диалог, обмен опытом и ведется обсуждение проблем дошкольного детства между экспертами из России и иностранных государств, представителями власти, педагогами.
 • Проект «5 шагов толерантности» в действии
  Молодежные команды и социальные инициативы, которые завтра сделают этот город лучше.
 • Инклюзивное образование: вместе мы сила!
  25 декабря 2017 года в Костромском государственном университете по инициативе Московского государственного психолого-педагогического университета и при поддержке РУМЦ МГППУ был организован и проведен круглый стол на тему «Эффективные инструменты развития...
 • Где найти работу инвалиду?
  Круглый стол на тему «Содействие трудоустройству выпускников вузов с инвалидностью» прошел в Московском государственном психолого-педагогическом университете